TezosVN

Đội ngũ Tezos lên kế hoạch tổ chức Hackathon thông qua CoinList Build

TEZOS COINLIST

Tuần này, TQ Tezos và CoinList đã thông báo rằng họ đang hợp tác để tổ chức một cuộc thi hackathon Tezos bắt đầu vào ngày 25 tháng 5. Diễn ra đến ngày 25 tháng Sáu, sự kiện này sẽ tập trung vào phát triển hệ sinh thái ứng dụng Tezos, bao gồm tài chính phi tập trung, trò chơi và vật phẩm sưu tầm, và các oracles cũng như kết nối dữ liệu thế giới thực với Tezos. Các nhóm từ Baking Bad, Cryptonomic, LIGO, SmartPy, Stove Labs, Taquito, Tezos Commons Foundation và Truffle đang hợp tác trong sự kiện này bằng cách cung cấp hỗ trợ nhà phát triển liên tục trong hackathon và tổ chức các cuộc hội thảo để dạy các thành viên cộng đồng cách sử dụng các công cụ của họ.

Hackathon sẽ được tổ chức trên CoinList Build, một sản phẩm chuyên kết nối các đội ngũ và nhà phát triển thông qua hackathons trực tuyến. Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2018, CoinList Build đã hỗ trợ hackathon cho các đội ngũ từ ChainLink, Erasure, 0x, Cheese Wizards và hơn thế nữa. Sự kiện này, lần đầu tiên của đội ngũ của họ với Tezos, sẽ tiếp tục hỗ trợ Tezos làm cơ sở hạ tầng cơ bản cho các ứng dụng tài chính có giá trị cao.

Andy Bromberg, đồng sáng lập và chủ tịch của CoinList cho biết,

“Năm ngoái, CoinList Build đã tập hợp hơn 2500 nhà phát triển để xây dựng hơn 400 dự án trên 8 mạng lưới tiền mã hóa. Chúng tôi rất háo hứng để xem các hackers của chúng tôi sẽ tận dụng quản trị trên chuỗi và thế mạnh hợp đồng thông minh của Tezos như thế nào để xây dựng các ứng dụng Tài chính phi tập trung (DeFi), oracles và trò chơi mới.”

Các thành viên cộng đồng Tezos muốn tham gia hackathon có thể đăng ký tại đây. Sẽ có 25.000 USD tiền thưởng được phân phối cho các đội chiến thắng xây dựng được các ứng dụng hàng đầu trong DeFi, trò chơi và vạt phẩm sưu tầm, oracles và đưa dữ liệu trong thế giới thực đến Tezos. Thông tin thêm về giải thưởng và chi tiết cho sự kiện có thể được tìm thấy ở đây.

Cập nhật hệ sinh thái bổ sung:

Phần này cung cấp một số điểm nổi bật và cập nhật chính từ xung quanh hệ sinh thái Tezos trong tuần qua.

Bài viết gốc: https://tezos.foundation/tezos-teams-coinlist-build/