TezosVN

An toàn.

Có thể nâng cấp.

Được xây dựng để trường tồn.

Tezos là một nền tảng nguồn mở cho các tài sản và ứng dụng
được hỗ trợ bởi một cộng đồng xác nhận, nghiên cứu và xây dựng toàn cầu.

Công Nghệ

Tezos là một blockchain có thể phát triển bằng cách nâng cấp chính nó. Công nghệ Tezos được thiết kế để tạo điều kiện cho việc xác minh chính thức để cải thiện tính bảo mật của hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung.

Tự sửa đổi

Tự sửa đổi cho phép Tezos tự nâng cấp mà không cần phải chia tách (fork) mạng thành hai blockchain khác nhau

Quản trị trên chuỗi

Trong Tezos, tất cả các bên liên quan có thể tham gia điều hành giao thức

Đổi mới phi tập trung

Các sửa đổi được đề xuất được thông qua bởi các bên liên quan có thể có phần thưởng cho các cá nhân hoặc nhóm cải thiện giao thức

Hợp đồng thông minh & Xác minh chính thức

Tezos cung cấp nền tảng để tạo ra các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung mà các bên thứ ba không thể kiểm duyệt hoặc đóng cửa

Proof-of-Stake (PoS)

Proof-of-Stake (PoS) là cơ chế mà những người tham gia khác nhau trong Tezos đạt được sự đồng thuận về trạng thái của blockchain

Ủy quyền

Trong PoS, một khoản tiền gửi bảo đảm được yêu cầu tham gia vào quá trình đồng thuận và tránh bị lạm phát.

 

Cộng đồng

Các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới đang xây dựng và phát triển Tezos.

Nomadic Labs

Nghiên cứu và phát triển trên phần mềm phân tán, phi tập trung và chính thức được xác minh

Tezos Commons Foundation (TCF)

Tezos Commons hỗ trợ các ý tưởng, cá nhân và tổ chức dành riêng cho việc xây dựng cộng đồng kỹ thuật số.

Tezos Foundation

Tezos Foundation triển khai các nguồn lực để giúp tạo điều kiện cho sự tiến bộ của giao thức Tezos và sự phát triển của hệ sinh thái Tezos.

Tezos Japan

Tezo Japan là hiệp hội phi lợi nhuận có liên quan đến việc quảng bá, giáo dục và trợ cấp Tezos tại Nhật Bản

Tezos Korea

Tezos Korea chịu trách nhiệm giới thiệu, quản lý cộng đồng và hỗ trợ Tezos tại Hàn Quốc

Tezos Southeast Asia

Là một hiệp hội phi lợi nhuận độc lập được điều hành và lãnh đạo hoàn toàn bởi người dùng địa phương và chuyên gia trong ngành từ Singapore.

TQ Tezos

TQ Tezos (Tocqueville Group) hoạt động để thúc đẩy hệ sinh thái Tezos bằng cách tạo ra phần mềm nguồn mở và các sản phẩm công cộng khác, cung cấp hỗ trợ cho các dự án và công ty xây dựng trên Tezos và kết nối cộng đồng Tezos toàn cầu.

 


Video giới thiệu về Tezos
trong 3 phút

Lưu trữ & Sử dụng

Giữ Tezos token (Mã XTZ), còn gọi là "tez" cho phép một người tương tác với chuỗi khối Tezos. Có rất nhiều ví để lưu trữ và sử dụng tez. Ví được liệt kê bên cạnh đã trải qua ít nhất một cuộc kiểm toán an ninh độc lập bên ngoài .


Ví phần mềm.Ví Tezos Galleon

Ví Tezos Galleon
(macOS, Windows, Linux)


Ví Tezos AirGap

Ví AirGap
(iOS, Android, Web)


Ví Tezos Kukai Baking

Ví Kukai
(Web)


Ví Tezos Zen Go

Ví ZenGo
(iOS, Android)


Ví phần cứng.Ví Ledger trữ Tezos

Ví Ledger
(Obsidian Systems)


Ví Trezor trữ Tezos

Ví Tezor

Tìm hiểu

Tìm hiểu chi tiết hơn về Tezos thông qua những bài viết được sản xuất và tổng hợp bởi team TezosVN